Căminul pentru persoane vârstnice ”Mănăstirea Pasărea”

Opera caritabilă a caracterizat viața monahală de la Mânăstirea ”Pasărea s-a îndreptat și spre ajutorarea bătrânelor bolnave și singure. În anul 1990 a luat ființă un așezământ nou destinat a fi cămin de bătrâne. Inițiativa a aparținut schimonahiei Mina Stoiecescu care a trecut la Domnul în anul 1998. Monahiile Mina Marta și Pavelida Dinu, au ridicat în incinta mânăstirii un așezământ pentru îngrijirea persoanelor vârstnice. Din cauza faptului că aşezământul social era neîncăpător, în anul 2005 a fost construit un nou corp de clădire și o capelă. Opera maicilor a fost continuată de monahiile Mateia Mariș și Mina Salanța. Actualul aşezământ social funcționează din anul 2003 în cadrul Sectorului Social-Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. 

Căminul de  bătrâni Mânăstirea ”Pasărea”, amenajat într-o clădire cu subsol, parter şi etaj, oferă  pentru 30 de persoane vârstnice-femei, aflate în risc de excluziune socială, găzduire, hrană, îngrijire, asistenţă medicală cu caracter primar, consiliere psihologică și spirituală. O parte din echipa centrului este alcătuită din personal monahal. Situarea așezământului în incinta mânăstirii ”Pasărea” și implicarea maicilor în activitățile din cadrul centrului social crează un cadru duhovnicesc și un mediu liniștit în care persoanele vârstnice sunt înconjurate de o căldură sufletească și de o atenție deosebită din partea personalului.

Căminul de bătrâni continuă o tradiție veche în Biserica noastră, care are o îndelungată experiență în bolnițele din mânăstiri: Mânăstirea Putna, Mânăstirea Bistrița Olteană, Mânăstirile Vodița și Tismana (sec. 17-18), extinzându-se apoi în toată țara: Mânăstirile Neamț, Cernica etc.


Responsabil: Monahia Mariş Mateea

Contact:
Adresa: Pasărea, com. Brănești, str. Mănăstire nr.51, jud. Ilfov
Telefon: 0213524231
E-mail: caminuldebatranipasarea@gmail.com


  • Patriarhia
  • Patriarhia
  • Patriarhia
  • Patriarhia
  • Patriarhia
  • Patriarhia
  • Patriarhia
  • Patriarhia