Centrul Social Multifuncțional ”Sfântul Nicolae” din București

Centrul social de zi pentru copii “Sfântul Nicolae”, a fost înfiinţat într-o locaţie pe care această eparhie o deţine în municipiul Bucureşti. În fapt este vorba de casa în care a locuit vrednicul de pomenire Mitropolit Firmilian al Olteniei şi pe care acesta a donat-o Arhiepiscopiei Craiovei. Înfiinţarea Centrului social a presupus executarea unor ample lucrări de consolidare, supraetajare şi amenajare. 
Centrul Social Multifuncțional ”Sfântul Nicolae” din București acordă asistenţă de specialitate şi suport necesar copilului expus riscului marginalizării/excluziunii sociale prin implicarea in activităţi de educație formală și non-formală cu scopul creșterii gradului de incluziune socială în rândul copiilor defavorizați din municipiul București


Responsabil: Dna Mihaela Morăraș

Contact:
Adresa: Bucuresti, Strada Constantin Bosianu, nr. 28, Sector 4 , jud. Bucureşti
Telefon: 0748984809
E-mail: apetrish.alexandra@gmail.com